archivolt vindt zijn oorsprong in de woningbouw. Aanvankelijk betrof dit particuliere bouw, maar gaandeweg is het accent verlegd naar sociale woningbouw, waaronder in de jaren ’70 verschillende invulprojecten t.p.v. de doorbraak voor de metro in Amsterdam. De zeer strikte financiële kaders, zijn nooit als beperking maar steeds als uitdaging gezien om toch een “hoge” woonkwaliteit te bereiken. Dit ligt voor ons allereerst in het bewerkstelligen van een optimale relatie tussen de omgeving en de verschillende woonfuncties. Een belangrijk middel daarbij is een uitgekiende organisatie van de plattegrond.

De woningprojecten van het bureau uit de jaren ’80 en begin ’90 kenmerken zich door een hoger schaalniveau, waarbij de stedenbouwkundige en de architectonische compositie een sterke samenhang hebben. Bij de invulling van het door Rem Koolhaas ontworpen stedenbouwkundig plan aan de noordelijke IJ-oever van Amsterdam werd d.m.v. een ontwerp van ons bureau mogelijk om voor de eerste keer urban vila’s toe te passen binnen de sociale huursector.

Sinds de overname van het Architektenbureau M.van Haaren is de portefeuille woningbouw verbreed met het herstel en de verbetering van bestaande woningcomplexen. Dit betreft zowel herverkaveling, verhoging comfort en herstel van karakteristieke detaillering als verduurzaming met het terugdringen van het energieverbruik. In combinatie met de expertise van herstel van cultureel erfgoed en integraal ontwerpen in de sector utiliteitsbouw biedt archivolt een brede dienstverlening voor woningbouw.

CatWoningbouw03
woning en context

stedenbouw • architectuur
nieuwbouw • renovatie • herstel
duurzaam • comfortabel