De portefeuille utiliteitsbouw heeft zich vanuit de activiteiten van het bureau op het gebied van de sociale woningbouw vanaf het midden van de jaren’80 ontwikkeld. Dit betreft met name projecten voor de overheid en semi-overheid. Aanvankelijk bestond er een grote overeenkomst in de architectonische expressie van woningbouw en utiliteitsbouw. Sinds de komst van nieuwe partners heeft deze portefeuille een sterke groei doorgemaakt en is er een grotere architectonische differentiatie ontstaan gerelateerd aan de functie van de projecten.

De projecten waaraan het bureau werkt kennen complexe functionele eisen waaronder bijzondere gebruikseisen met uitgebreide voorzieningen. Wij zien het als uitdaging om enerzijds binnen financiële mogelijkheden een optimaal functioneel resultaat te bereiken en anderzijds tot een passende architectonische vertaling te komen, “de verbeelding van de functie”.

Onze ontwerpbenadering is “integraal”. Bij complexe opgaven zijn veel ontwerpende disciplines betrokken met specifiek eigen inbreng. Architectonisch ontwerpen is voor ons het bijeen brengen van alle deelaspecten tot een samenhangend geheel, vanuit een totaalvisie op de gestelde opgave. Dit betreft alle schaalniveaus van de opgave, van de ruimtelijke structuur tot aan het detail. Wij vullen onze rol als architect in als regisseur van het totaalontwerp.

Specialisaties binnen de portefeuille utiliteitsbouw zijn: penitentiaire inrichtingen en bijzondere zorginstellingen alsmede herbestemming.

CatUtil03
integraal ontwerp

programma > versus < belevingskwaliteit ‘verbeelding van de functie’