restauratie
verduurzaming

archivolt heeft traditionele kennis over monumenten (kunsthistorisch, bouwhistorisch en bouwtechnisch) en vernieuwende kennis over het veilig stellen van het gebruik (herindeling, renovatie en verduurzaming) gebundeld in het bureau. Zodoende zijn wij in staat om vraagstukken op het gebied van behoud en herstel d.m.v. traditionele methodieken te combineren met nieuwe materialen en technieken t.b.v. het gebruik. Hierbij is onze benadering allereerst ingegeven vanuit de waardestelling van het monument zelf, evenwel geplaatst in zijn context.

Het zwaartepunt in de portefeuille cultureel erfgoed zijn jonge monumenten vanaf het midden van de 19de eeuw. Hierbij is bijna altijd een combinatie van technisch herstel en van vernieuwing voor het gebruik aan de orde. Een bijzondere plaats in onze portefeuille erfgoed hebben monumentale wooncomplexen uit de eerste helft van de vorige eeuw, waarvoor het bureau beschikt over specifieke kennis en vaardigheden m.b.t. het verbeteren van het wooncomfort inclusief verduurzaming.

Het bureau heeft daarnaast specifieke kennis op het gebied van herstel en groot onderhoud van metselwerk ook van oudere datum inclusief schadeproblematiek als gevolg van zoutbelasting.

Permanente ontwikkeling en uitwisseling van kennis vormt de basis van onze deskundigheid. archivolt is erkend als GEAR-architect en lid van de VAWR.

BuroCult03beeldrestauratie
GEAR-architect met als specialisaties

monumenten na 1850 • woningcomplexen
verduurzaming • transformatie
metselwerk • groot onderhoud

gebruik
onderhoud
woningbouw
transformatie
herbestemming
metselwerk