Met de komst van nieuwe partners in het bureau en de overname van het Architektenbureau M.van Haaren is het onderwerp renovatie en herbestemming een permanent deel van ons werk geworden. Dit betreft zowel utiliteitsbouw als woningbouw.

Renovatie is een divers begrip. Het kan zich beperken tot het vernieuwen van techniek en voorzieningen, maar veelal is er ook behoefte aan het vernieuwen van de architectuur gekoppeld aan het verlengen van de gebruiksduur dan wel het wijzigen van het gebruik. Onze benadering hierbij is allereerst gebaseerd op respect voor de oorspronkelijke architectuur en/of interieur. Tijdens de onderzoeksfase trachten we inzicht te verkrijgen in de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten. Een methodiek die komt uit onze benadering bij cultureel erfgoed. Dit niet met als doel zaken letterlijk te gebruiken of te herstellen maar als inspiratie voor het plan tot vernieuwing, soms zelfs door bestaande kwaliteiten manifester te maken. Het kan zijn, dat verregaande vernieuwing samengaat met gedeeltelijk herstel.

Bij renovatie is verduurzaming een belangrijke doelstelling. Naast maatregelen om de energieprestatie en de klimaatbeheersing te verbeteren, trachten we waar mogelijk de gebruiksintensiteit te vergroten. Bij woningbouw is de verduurzaming inmiddels leidend thema geworden, inclusief de daarbij benodigde vernieuwing van de woningindeling. Bij herbestemming tot woningen heeft archivolt door de combinatie van verschillende expertises veel te bieden.

CatRenovatie03
verbetering gebruik en casco herstel

interieur • exterieur
verduurzaming • comfort verbetering
utiliteitsbouw • woningbouw