Hilversum Zwaluwplein

Het Zwaluwplein is het sluitstuk van de herstructurering van Liebergen, waarmee de openbare ruimte, die verloren was gegaan met de sloop van de Jan van der Heijdenschool, wordt hersteld. Het project bestaat uit:

Renovatie laagbouw – samenvoegingen en herindeling van 20 woningen;

Nieuwbouw laagbouw – 14 eengezinswoningen in de stijl van Dudok Revisited (zie Liebergen);

Appartementengebouw – 14 startersappartementen en 1 peuterspeelzaal.

Het appartementengebouw, op de footprint van de school, heeft qua massa een vergelijkbare ruimtelijke werking als de gesloopte school. De betekenis van het plein is versterkt door de peuterspeelzaal en de hoofdentree van de woningen aan de overkant van het plein te leggen.


> informatieblad (pdf)

nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en renovatie van 38 woningen en 1 peuterspeelzaal
Opdrachtgever Dudok wonen
Planvoorbereiding 2007 - 2011
Uitvoering 2009 – 2012 in 2 fasen
Projectarchitect Philip Breedveld