Amsterdam Zuiderkerk

Het exterieur van de Zuiderkerk te Amsterdam in eind 2011 tot begin 2012 gerestaureerd. Het project is in 4 fasen opgesplitst, om de overlast voor de huurder tot een minimum te beperken. Met name het natuursteenwerk heeft een metamorfose ondergaan, waarbij de verflaag op ecologisch verantwoorde wijze verwijderd is. Na de restauratie is het natuursteen ongehandeld zichtbaar, uitgezonderd de raamtracering. Daarnaast is het metselwerk nagelopen op scheur- en zoutvorming en zijn de loden afdekkingen van frontons vernieuwd.

De glas-in-lood rozetvensters aan de Zandstraat en gedeeltelijk aan de achterzijde van de kerk zijn verlood. Het gehele proces is in nauw overleg met Bureau Monumentzorg uitgevoerd.


> informatieblad (pdf)

Restauratie kerk
Opdrachtgever Stadsdeel Centrum
Planvoorbereiding 2008 - 2010
Uitvoering 2011 - 2012
Restauratiedeskundige Ramon Pater
Bouwhistoricus Petra van Diemen