Amsterdam waalstraat

Het appartementenblok is gesitueerd aan een pleinvormige ruimte op de kruising van de Waalstraat en de IJselstraat. Vroeger stond hier een kerk. Dat verklaart de statige, strikt symmetrische opzet van het plan.

Het ontwerp benut de maximale stedenbouwkundige enveloppe, om een zo groot mogelijk aantal woningen te realiseren. Dit is bereikt door het blok te geleden, waarbij het centrale deel de maximal toegestane hoogte bereikt. De ontsluiting van de woningen door middel van korte galerijen is wellicht ruimtelijk minder geslaagd te noemen, maar geeft bij de gegeven ondiepte van het blok wel een optimale verkaveling.


> informatieblad (pdf)

Woningen & Kinderdagverblijf
Opdrachtgever Scholtens’ Projekten, Andijk
Planvoorbereiding 1988
Uitvoering 1990 - 1991
Projectarchitect Hein van Meer