Amsterdam vondelparkpaviljoen

Het ontwerp is gemaakt in het kader van de architectenselectie voor restauratie en verbouw van een als rijksmonument beschermd paviljoen. De opgave: kansen bieden voor synergie tussen horecagebruik en publieksgebruik voor de AVRO.

Ons voorstel: een integrale benadering gericht op duurzaam hergebruik. Een plan waarbij het paviljoen met respect voor de cultuurhistorische waarden zodanig wordt aangepast, dat benodigde gebruiksvoorzieningen en techniek hun plek krijgen en dat de architectuur gedragen wordt door het historische karakter van het gebouw in zijn context met eigentijdse toevoegingen gerelateerd aan het gebruik. Wij zijn ons bewust dat duurzaamheid extra investering vergt voor de bouw met financiële besparing in de exploitatie. Bij het plan is dan ook een voorstel gedaan voor een passende financiering.

i.s.m. Fons Kooymans Interieurarchitect-bni


> informatieblad (pdf)

AVRO publiekscentrum & horeca
Opdrachtgever Stadsdeel West i.c.m. AVRO
Bruto_vloeroppervlak 2.330 m²
Planvoorbereiding 2011
Uitvoering niet gerealiseerd / selectiefase
Projectarchitect Martin van Dort