Amsterdam vier heemskinderenstraat

Het complex is in 1951 gebouwd naar ontwerp van architect L. Peters in de Bos en Lommerbuurt in Amsterdam West.

Van de nood is een deugd gemaakt door met het funderingsherstel de begane grond opnieuw in te delen. Door de bergingen aan één zijde van het trappenhuis te concentreren en de andere zijde toe te voegen aan de woningen op de eerste verdieping, zijn grote maisonnettes met vijf kamers ontstaan. Op de hoeken van het blok zijn ter plaatse van de bedrijfsruimten woon/werkwoningen gerealiseerd. Een welkome aanvulling op het eenzijdige bestand van kleine driekamerwoningen .

De entreepartij is opener en aantrekkelijker gemaakt, waarmee de vrij gesloten plint is verlevendigd. De woningen op de verdiepingen zijn verbeterd en de beeldtaal van het gebouw uit de jaren ‘50 is hersteld.


> informatieblad (pdf)

Renovatie 119 woningen
Opdrachtgever Het Oosten / Kristal
Planvoorbereiding 2005 - 2008
Uitvoering 2008 - 2009
Projectarchitect Marloes van Haaren
fotograaf: Thea van den Heuvel