Arnhem Verbouw en herbestemming VM. Stationspostkantoor

Het in 1955 in gebruik genomen stationspostkantoor in Arnhem is een markant voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Na leegstand gedurende tien jaar is het gebouw herbestemd voor een verzamel kantoorbouw, met o.a. de Rijksgebouwendienst en de FIOD. Door middel van 3 nieuwe tussenverdiepingen is het totaal vloeroppervlak aanzienlijk verhoogd.

De bovenste drie verdiepingen zijn benut voor het regiokantoor van de Rijksgebouwendienst, waarvoor een nieuw kantoorconcept is gerealiseerd rondom een centrale hal met gemeenschappelijke voorzieningen. Hiervoor is een lichtstrook in het dak hersteld en is een grote sparing in de bovenste verdiepingsvloer gemaakt, zodat daglicht tot diep in het gemeenschappelijke gebied doordringt. De interne trap is de spil voor het onderlinge contact.


Kantoorverzamelgebouw
Opdrachtgever Rejoko projectontwikkeling
Bruto_vloeroppervlak 8.000 m²
Planvoorbereiding 1989 - 1990
Uitvoering 1990
Projectarchitect Martin van Dort