hilversum Van ‘t Hoffstraat e.o.

De renovatie van de Van ’t Hoffstraat en omgeving betreft een zestal blokken die in de jaren `20 gebouwd zijn naar ontwerp van Dudok, en Wormser. De bewoners hebben een lange woonhistorie en willen graag in hun huis blijven wonen.

Na een steekproefsgewijze opname van de panden is geconcludeerd dat de woningen constructief in orde zijn, maar qua woonprogramma en bouwtechniek op niveau gebracht moesten worden.

De diversiteit van bewonerswensen heeft zich vertaald in zeer verschillend uitgewerkte woningen. Bewoners die al veel aan hun huis hebben vertimmerd, is een aangepast voorstel gedaan. Met de mogelijkheid van het plaatsen van een vaste trap naar zolder en een dakkapel, is de gebruikswaarde vergroot. De indeling is verbeterd en een aantal bewoners heeft gekozen voor een uitbouw in de tuin.


> informatieblad (pdf)

Renovatie 43 woningen sociale huur
Opdrachtgever Dudok Wonen
Planvoorbereiding 2007 - 2011
Uitvoering 2011 - 2012
Projectarchitect Philip Breedveld