Arnhem tehuis en museum bronbeek

Het in 1863 in gebruik genomen tehuis voor oud militairen is ontworpen door de rijksarchitect Rose. Door veiligheidsproblemen en technische problemen in het gebouw is een plan gemaakt voor herindeling en herstel. De combinatie van de functies van bejaardentehuis en museum stelde bijzondere eisen m.b.t. brandveiligheid en klimaatbeheersing in het bijzonder door de aard van de historische bouwconstructie van dit rijksmonument.

Door functionele herindeling is gestreefd naar scheiding tussen het privé domein van bewoners en het openbare gebied voor het museum met behoud van de sfeer van de collectie voor het tehuis. Dit is bereikt door herstel van gevonden bouwsporen, inbreng van nieuwe voorzieningen en toepassing van klimaattechnische doos-in-doos constructies voor kwetsbare delen van de collectie.


> informatieblad (pdf)

Tehuis voor oud militairen en museum
Opdrachtgever Rrijksgebouwendienst
Planvoorbereiding 1989 - 1995
Uitvoering 1995 - 1998
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Rinus van Schie