Haarlem rudolf steinerschool

Na de eerste uitbreiding in de jaren ’80 is archivolt architecten opnieuw betrokken bij uitbreiding en renovatie van de school.

Het toegevoegde programma behelst een brede middelbare school, een gymzaal en een fietsenstalling. De uitdaging bestond eruit deze vergroting van volume op de krappe locatie tot één geheel te smeden met de bestaande gebouwdelen. Daarbij is het mogelijk gemaakt dat de scholen en externe gebruikers separaat gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke onderdelen, zoals de gymzaal, zonder elkaar te storen.

Uitgangspunt voor de architectuur was de filosofie en vormentaal van Rudolf Steiner. In het interieur is daglicht het leitmotiv. De verkeerszone is ook ontmoetingsruimte geworden door een grote vide met theatrale trappen, passend bij het vrije schoolonderwijs.


> informatieblad (pdf)

Uitbreiding brede middelbare school
Opdrachtgever Rudolf Steinerschool Haarlem
Bruto_vloeroppervlak 5.809 m²
Planvoorbereiding 2007
Uitvoering 2008 - 2009
Projectarchitect Frits Toben
fotograaf: Thea van den Heuvel / pure pictures Ineke Krijt