Amsterdam rozengracht 226

Achter de nieuwe brandweerkazerne ligt enigszins verscholen aan de Rozengracht een vakwerkhuisje uit 1888. De opdrachtgever was voornemens om het pand alleen te schilderen, maar tijdens de inspectie door Archivolt bleek dat verkeerd materiaalgebruik tot inwendige condensatie en daarmee gepaard gaande schade aan het houtwerk geleid had.

Door een uitgebreide opname zijn alle aantastingen geïnventariseerd en op basis daarvan vakkundig hersteld. Behoud en herstel van authentieke materialen en detailleringen waren hierbij uitgangspunt. Naar aanleiding van het kleurenonderzoek dat wij hebben uitgevoerd is in overleg met Bureau Monumentenzorg en Archeologie gekozen de oorspronkelijke okergele kleur terug te brengen.


> informatieblad (pdf)

Restauratie 19e eeuws vakwerkhuis (monument)
Opdrachtgever Stadsdeel Centrum
Bruto_vloeroppervlak 185 m²
Planvoorbereiding 2009
Uitvoering 2011 - 2012
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel