Amsterdam restauratie oudekerkstoren

De Ouderkerkstoren maakt deel uit van de Oudekerk en is in 1566 gereed gekomen in de huidige hoedanigheid. De oudste delen van de toren dateren uit de 13e eeuw.

In 2006 bleken er diverse lekkage’s te zijn in het lood- en leiwerk van de spits. Tevens werden vele sporen aangetroffen in de houtwerk van actieve houtaantasters, zoals de bonte Knaagkever. De loodbekleding was van binnenuit ernstig aantast door zuren afkomstig van het gebruikte eikenhout. Alle loden delen zijn losgehaald en beoordeeld op aantasting. De aangetaste delen zijn vervangen en goede delen hergebruikt. Tussen eiken delen en het lood is een scheidinglaag aangebracht om contact te voorkomen. In het oog springen een viertal opnieuw in loodbeklede gebeeldhouwde balkkoppen met hoofden van zonnekoningen.


> informatieblad (pdf)

Restauratie Oudekerkstoren
Opdrachtgever Stadsdeel Centrum
Planvoorbereiding 2006 - 2007
Uitvoering 2007 - 2008
Projectarchitect Frits Toben
Restauratiedeskundige Ramon Pater