Nieuwegein / Almere / Zoetermeer / Krimpen p.i. reserve capaciteit

Ten behoeve van extra en flexibel inzetbare celcapaciteit is in 1992 een ontwerp gemaakt voor een standaard woonpaviljoen met 30 cellen, dat op de locaties te Zoetermeer, Nieuwegein en Almere is gerealiseerd en in een gewijzigde opzet in tweevoud is bijgebouwd in Krimpen a/d IJssel.

De paviljoens zijn situatieafhankelijk ingepast en via een verbindingsgang aangesloten op de bestaande logistieke structuur van de betreffende hoofdgebouwen. Het paviljoen is verdeeld in een zone met 2 bouwlagen waarin de cellen zijn ondergebracht en een zone met 1 bouwlaag voor het ondersteunende programma. De materialisatie is afgestemd op de betreffende locaties.


> informatieblad (pdf)

Uitbreiding 4 PI's, totaal 150 cellen
Opdrachtgever Rijksgebouwendienst
Planvoorbereiding 2001 - 2002
Uitvoering 2002 - 2003
Projectarchitect Martin van Dort / Frits Toben
fotograaf: Thea van den Heuvel / Aerophot Eelde