Amsterdam r.k. parochiekerk h.h. martelaren van gorcum

De kerk staat in het hart van het Linnaeushof in de Watergraafsmeer te Amsterdam. Dit stedenbouwkundig ensemble is als een ‘Gesamtkunstwerk’ door architect Kropholler ontworpen. Na bijna 80 jaar functioneert de buurt vrijwel nog als in oorsprong.

Eind van de vorige eeuw begon het metselwerk van de kerk ernstige aantastingen van zout- en vochtproblemen te vertonen. Ter plaatse van de steunberen waren deze problemen het grootst. Middels een uitgebreid onderzoek waarbij het vochtgedrag in de steunberen werd gemonitord, en waarbij diverse oplossingen ter plaatse zijn getest, is een herstelplan opgesteld aan de hand waarvan het casco van de kerk geheel is gerestaureerd met vele bouwkundige verbeteringen, die de karakteristieke architectuur niet verstoren.


> informatieblad (pdf)

R.K. Parochiekerk
Opdrachtgever Parochiebestuur H.H. Martelaren van Gorcum
Planvoorbereiding 1999 - 2001
Uitvoering 2001 - 2002
Projectarchitect Frans Boogers
Restauratiedeskundige Ramon Pater
fotograaf: Ernest Annyas / Aerophoto Eelde