Harreveld prisma

Het gebouw betreft de eerste fase voor vervangende nieuwbouw voor open jeugdzorg. Het plan voorziet in sloop en bouw van twee gelijksoortige paviljoens met elk drie groepen.

Het paviljoen is opgezet als een kern met twee bouwlagen waaromheen drie gelijkvloerse woonvleugels. In de kern is de entreehal met ondersteunende functies op de verdieping. Dit deel van het paviljoen heeft het karakter van een houten schuur ingegeven door de landelijke omgeving. Iedere groep heeft eigen buitenruimte met een houten abri. Overvloedig daglicht, optimaal overzicht en verloop van gemeenschappelijk naar individueel domein zijn bepalende factoren voor de ruimtelijke structuur. Iedere groep heeft een eigen kleuraccent gekregen. Ondanks beperkte mogelijkheden is gestreefd naar een duurzaam klimaatbeheer en materialisatie van het gebouw.


> informatieblad (pdf)

Open jeugdzorginrichting
Opdrachtgever Avenier te Harreveld
Bruto_vloeroppervlak 1.260 m²
Planvoorbereiding 2009 - 2010
Uitvoering 2010 - 2011
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel