Rotterdam Airport pps detentiecentrum

Het plan is ontwikkeld voor de definitieve bieding in het kader van de aanbesteding van een DBFMO contract. Uiteindelijk bleek het project zodanig door de aanbestedende dienst op prijs gestuurd te zijn, dat de in de uitvraag gestelde kwaliteitsdoelen bij de beoordeling van de biedingen minder zwaar werden gewogen dan op grond van de vraagstelling verwacht mocht worden.

De insteek van het consortium was nadrukkelijk om te voldoen aan een humaan verblijfsklimaat met ruime daglichttoetreding. Hierin voorzag het ontwerp door een ruimtelijke structuur met lichtstroken in de dakzone van de celvleugels in combinatie met vides. Hiermee werd eveneens extra natuurlijke ventilatie mogelijk. Door de geleding van het gebouw was voorzien in 5 optimaal georiënteerde buitenruimten voor gedetineerden.


> informatieblad (pdf)

Penitentiaire inrichting met 576 plaatsen
Opdrachtgever K@der BV i.o.
Bruto_vloeroppervlak 22.000 m²
Planvoorbereiding 2007
Projectarchitect Martin van Dort
Definitieve_bieding 2007