p.i. roermond

De in 2000 in gebruik genomen nieuwbouw voor de gevangenis te Roermond bestaat uit een gesloten en een open inrichting. Het complex ligt op de overgang van het stedelijke gebied en natuurgebied, hetgeen de oriëntatie van het complex bepaald heeft en ook benut is in de vorm van de bouwmassa’s. De materialisatie en het kleurgebruik van de gevels en ringmuur zijn afgestemd op een vanzelfsprekende inpassing in het Noord Limburgse landschap. Het kruisvormige gebouw van de gesloten inrichting is vanuit optimalisatie tussen doelmatigheid en leefbaarheid ontworpen. Oriëntatie binnen het gebouw door zicht op de buitenomgeving en de ruime daglichttoetreding zijn essentiële basisprincipes in het ontwerp. De architectuur, de toegepaste beeldende kunst (percentageregeling) en de landschapsbouw versterken elkaar met betrekking tot de visuele (beeld)kwaliteit.


> informatieblad (pdf)

Penitentiaire inrichting met 192 & 24 cellen
Opdrachtgever Rijksgebouwendienst DPP
Bruto_vloeroppervlak 10.376m²
Planvoorbereiding 1997 - 1998
Uitvoering 1998 - 2000
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel