p.i. lelystad

Het ontwerp voor de in 1995 in gebruik genomen inrichting is geïnspireerd op het ideaaltype voor gevangenissen uit de negentiende eeuw: ruimtelijk en functioneel georganiseerd rondom een panopticum, zoals de historische koepelgevangenissen. In plaats van één ongedeelde ruimte zijn in Lelystad de celgebouwen opgedeeld in vier kwadranten. Voordeel is een groot multifunctioneel en overzichtelijk vlak per woonafdeling. Op het panoptisch centrum steunt de constructie van het gebogen dak als een paraplu. Het oorspronkelijke plan voor de inrichting voorzag in drie gelijke celgebouwen naast elkaar, waarvan er twee gerealiseerd zijn. Het complex is omsloten door een ringmuur, met aan de voorzijde een geïntegreerd entreegebouw met een markante poort, waarin alle overige functies zijn ondergebracht.


> informatieblad (pdf)

Penitentiaire inrichting met 384 cellen
Opdrachtgever Burgholding
Bruto_vloeroppervlak 23.600 m²
Planvoorbereiding 1992 – 1993
Uitvoering 1993 – 1995
Projectarchitect Hans Putter
fotograaf: Jan Derwig / Colt international / Sky pictures luchtfotografie