p.i. krimpen a/d ijssel

Metafoor voor het ontwerp was een middeleeuwse klooster: een afgelegen besloten woon- en werkgemeenschap. Het bijna volledig ommuurde complex opent zich bij de entree d.m.v. een voorhof. Via twee “wachters” is deze op de dag toegankelijk. De feitelijke ingang ligt centraal in het hoofdgebouw, met daarachter een besloten transporthof, waaraan magazijn en keuken liggen. Het programma betreft 2 inrichtingen met elk 180 cellen, die aan weerszijden van het middengebied zijn gesitueerd. De als corridortype opgezette celcomplexen zijn verbonden met 2 arbeidsvleugels met elk een sportzaal. Deze sluiten aan op de middenzone. De ruimtelijke structuur met 14 afzonderlijke buitenruimten draagt bij aan een humaan gevangenisregime. In 2004 is de inrichting uitgebreid met 2 paviljoens met elk 24 cellen.


> informatieblad (pdf)

Penitentiaire inrichting met 360 & 48 cellen
Opdrachtgever PLC
Bruto_vloeroppervlak 27.000 m²
Planvoorbereiding 1993 – 1994
Uitvoering 1994 – 1996
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Tom de Rooij