p.i. grave

Na een eerste reeks van nieuwe gevangenissen werd voor het plan voor de gevangenis te Grave een aanzienlijke kostenreductie tot doel gesteld. Dit is allereerst gevonden in het gevraagde gebruiksoppervlak en het voorzieningenniveau, vervolgens in het ruimtelijk ontwerp, de technische uitwerking en materialisatie. Het kruisvormige gebouw heeft een dominant kerngebouw met 5 bouwlagen voor centrale voorzieningen, 2 in elkaars verlengde geplaatste celvleugels van 4 bouwlagen, een vleugel voor activiteitenruimten en een entreevleugel van 3 bouwlagen. Door de ruimtelijke structuur met de naar buiten getrapte opbouw van de celvleugels, de daglichttoetreding en het gebruik van heldere kleuren voor in- en exterieur heeft het gebouw veel meer kwaliteit gekregen dan vanuit het budget verwacht werd.


> informatieblad (pdf)

Penitentiaire inrichting met 240 cellen / uitbreiding 144 cellen
Opdrachtgever Rijksgebouwendienst
Bruto_vloeroppervlak 11.575m² / 5.900 m²
Planvoorbereiding 1986 / uitbreiding 1992
Uitvoering 1987-1988 / uitbreiding 1993 - 1994
Projectarchitect Hein van Meer / uitbreiding Hans Putter
fotograaf: Jan Derwig