Amsterdam oosterkerk

Nadat deze monumentale kerk uit 1671, naar ontwerp van Adriaan Dortsman, in de jaren 80 van de vorige eeuw gered is van sloop, functioneert het gebouw nu als wijkcentrum.

Tijdens de reguliere jaarlijkse inspectie werd in 2007 een kleine zwamuitbloeiing geconstateerd, op een knooppunt van balken in de kap. Dit was het signaal voor een uitvoering onderzoek, waarbij steeksproefsgewijs, boringen zijn gemaakt om de inwendige constructie te controleren. De zichtbare zwamvorming bleek slechts een voorbode te zijn van het onheil dat zich uit het zicht in de constructie heeft voorgedaan. Vele balken bleken van binnen uit te zijn aangetast door zwamvorming en plaatselijk door Bonte Knaagkever. Middels een nauwkeurig herstel, waarbij alle balken in- en uitwendig zijn gecontroleerd, zijn de aantastingen verwijderd en hersteld.


> informatieblad (pdf)

Restauratie Kap
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum, afd. Vastgoed
Bruto_vloeroppervlak 900 m²
Planvoorbereiding 2007 - 2010
Uitvoering 2011 - 2012
Projectarchitect Ramon Pater
fotograaf: Thea van den Heuvel