Rotterdam noordsingel

Het Rechtbankgebouw aan de Noordsingel, in 1899 gebouwd naar ontwerp van Rijksbouwmeester Metzelaar, kwam leeg na nieuwbouw voor de rechtbank op de Kop van Zuid.

Met de restauratie van het pand is deze terug gebracht in de oude stijl. Door het toevoegen van extra ontsluiting (liften, hellingbanen), natuurlijke klimaat installaties, en het verbeteren van daglicht- en uitzichtcondities is het pand geschik gemaakt voor een kantoorfunctie.


Rechtbankgebouw
Opdrachtgever Rijksgebouwendienst Directie Zuid -West
Bruto_vloeroppervlak 7.300 m²
Planvoorbereiding 1995 - 1997
Uitvoering 1997 - 1998
Projectarchitect Frits Toben
fotograaf: Joop van Reeken studio / Andy Mason