laren nieuwlarenweg

De vier aangesloten wevershuisjes dateren van het tweede kwart van de 19e eeuw. Vanwege funderingsproblemen en de slechte bouwtechnische staat is het casco grootscheeps aangepakt. De gevels, luiken en ramen zijn hersteld in de oorspronkelijke staat, het dak is grotendeels vervangen. De wirwar aan bijgebouwen achter het huis is gesloopt en vervangen door een eenvormige uitbreiding, die op het voorhuis gelijkt door de de vorm van het zadeldak en die zich onderscheidt door variaties in materiaalgebruik.

In overleg met de bewoners en de corporatie is de optimale indeling van de woningen bepaald en zijn de woningen gerenoveerd tot courante woningen. De keukens zijn gesitueerd in de nieuwe aanbouw, op het noorden. Het benutten van de volle hoogte onder de kap geeft een ruimtelijk gevoel aan de woning, dat versterkt wordt met het binnenvallende zonlicht door een daklicht op het zuiden.


> informatieblad (pdf)

Restauratie en vernieuwing 4 wevershuisjes
Opdrachtgever Woningbouwvereniging Laren
Bruto_vloeroppervlak 360
Planvoorbereiding 2009 - 2011
Uitvoering 2011 - 2012
Projectarchitect Philip Breedveld
fotograaf: Thea van den Heuvel