Amsterdam Nieuw Sloten

Twee deelplannen met in totaal 138 woningen en 4 bedrijfsruimten gerealiseerd op twee plaatsen in het uitbreidingsplan Nieuw Sloten. Het stedenbouwkundige plan is opgezet met een hoge woningdichtheid zonder privé tuinen aan de straatzijde. Het eerste deelplan betreft gesloten bouwblokken van twee bouwlagen, met zware ronde accenten op de hoeken, waarin de centrale trappenhuizen zijn ondergebracht. Het andere deel zijn diepe grondgebonden woningen van drie bouwlagen in een strokenbewouwing.

De eenvoudige kubistische architectuur wordt door de ronde hoekelementen in de bouwblokken en de schuine elementen in de strokenbebouwing op ingetogen wijze verlevendigd. Het sobere, maar lichte materiaal- en kleurgebruik draagt bij aan een blijmoedige woonomgeving.


> informatieblad (pdf)

Sociale woningbouw
Opdrachtgever bpf BOUW
Planvoorbereiding 1981
Uitvoering 1982 - 1983
Projectarchitect Hein van Meer
fotograaf: van der Vlught & Claus