Amsterdam lauriergracht

De vraag van de gemeente Amsterdam betrof onderzoek naar de fundatieproblematiek van dit voormalig weeshuis aan de Lauriergracht. Het complex bestaat uit een voorpand met twee achtervleugels, die gezamenlijk een binnentuin omsluiten. Het was duidelijk dat het gehele pand opnieuw gefundeerd moest worden. Tijdens de funderingswerkzaamheden zijn twee waterkelders ontdekt.

Met deze werkzaamheden ontstond de mogelijkheid om de begane grond en beiden zijvleugels een opnieuw in te delen. Met behoud van originele details en terugbrengen van de ruimtelijkheid en het kleurgebruik zijn in totaal zestien hoogwaardige zelfstandige kantoorunits in het pand ondergebracht.

De ontdekking van de waterkelders en het behoud hiervan is uniek in Amsterdam.


> informatieblad (pdf)

Funderingsherstel en herinrichting
Opdrachtgever Stadsdeel Centrum
Bruto_vloeroppervlak 1.540 m²
Planvoorbereiding 2009 - 2010
Uitvoering 2010 - 2012
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel