Arnhem koepelgevangenis de berg

De oorspronkelijke Arnhemse koepelgevangenis dateert uit 1882-1886. De opgave betrof eerst een haalbaarheidsstudie naar hergebruik als peniten-tiaire inrichting. Op grond hiervan is een master-plan gemaakt. Vervolgens zijn deelplannen uitgewerkt. Later is hieraan een herstel- en res-tauratieplan gevoegd. Alle cultuurhistorisch waardevolle delen zijn behouden. Aan de zuid- en noordzijden zijn nieuwe bouwdelen gevoegd.

De koepel zelf is weer geheel als cellengebouw geschikt gemaakt. Het zogenaamde “vlak” vormt als een centraal plein het logistieke hart van het totale complex. De overige programmadelen zijn rondom de koepel ondergebracht in bestaande bouwdelen en in nieuwbouw. De restauratie voor-zag in herstel van natuursteen, metselwerk en voegwerk en in beeldherstel van het interieur van het ruimtelijk overweldigende koepelgebouw.


> informatieblad (pdf)

Penitentiaire inrichting
Opdrachtgever Rijksgebouwendienst
Bruto_vloeroppervlak 17.450 m²
Planvoorbereiding 1993 - 1998
Uitvoering 1995 - 2005
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel