A’DAM ZUIDOOST kikkenstein

De flat is onderdeel van het zogenaamde “Bijlmer museum”. De opgave betrof het verbeteren van de ontsluiting.

De nieuwe liften verkorten de galerijen. Ze zijn gemaakt van glas om het doorgaande beeld van de flat te handhaven. De binnenstraat loopt met een glazen boog om de liftschachten heen waardoor de hoofdentrees een duidelijk accent krijgen.

Voor het verbeteren van de sociale veiligheid zijn een tweetal ingrepen gedaan. De bergruimten kregen haaks op de gevel staande gangen met glazen deuren, waardoor deze goed zichtbaar is. En met het verhogen van de lage poort, waardoor het spelonkachtige karakter verdwijnt. Een glazen brug verbindt beide delen van de binnenstraat. In de poort voorzien de glazen erkers ‘snachts voor een aangename verlichting.


> informatieblad (pdf)

Renovatie ontsluitingsstructuur Bijlmerflat
Opdrachtgever Woonstichting Patrimonium
Planvoorbereiding 1997
Uitvoering 2005
Projectarchitect Marloes van Haaren