Velp internationale agrarische school larenstein

De behoefte aan dit gebouw is ontstaan door de fusie van 4 bestaande scholen met in totaal 1200 studenten.Ā Uitgangspunt was enerzijds de herkenbaarheid van elk der deelnemende scholen, anderzijds het flexibel gebruik van de voorhanden faciliteiten.

Deze tweeledige doelstelling is gerealiseerd in de basisopzet van het gebouw, namelijk de introductie van een zonestructuur, met de collegezalen, leslokalen, stafkamers, centrale vide, administratie, diensten, enzovoort, uitgevoerd als aan elkaar evenwijdige banden. In dwarsdoorsnede gezien zijn dan alle functies aanwezig en kort op elkaar gesitueerd.


> informatieblad (pdf)

School Hoger Landbouwkundig Onderwijs
Opdrachtgever RGD, Ministerie van Landbouw
Bruto_vloeroppervlak 15.000 mĀ²
Planvoorbereiding 1991
Uitvoering 1992 - 1993
Projectarchitect Hans Putter
fotograaf: Ger van der Vlught / Aerophoto Brouwer