Eefde Hoofdvestiging LSG-Rentray

Het oorspronkelijke hoofdgebouw van Rentray te Eefde is gerenoveerd ten behoeve van het nieuwe hoofdkantoor voor LSG-Rentray. Deze instelling biedt op meerdere locaties behandeling en therapie voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Het bestaande gebouw had door vele ingrepen en functieveranderingen kwalitatief nadrukkelijk ingeboet. De opgave betrof verduurzang en het faciliteren van een nieuw kantoorconcept. Daartoe is de gehele kapverdieping leeg gemaakt en ingedeeld tot een veel opener werkgebied. Daglicht en zicht op het prachtige omliggende landgoed stonden in het ontwerp centraal. Het nieuwe hybride windgedreven ventilatiesysteem in het gebouw vergde voldoende ruimtelijke inhoud, die gevonden is in de hoge kapverdieping. De vele dakkapellen, dakramen en koelmachines zijn gesaneerd en vervangen door raamstroken in verschillende dakvlakken, afgedekt door zonwerende lamellen.


> informatieblad (pdf)

Renovatie hoofdvestiging zorginstelling
Opdrachtgever LSG-Rentray
Bruto_vloeroppervlak 2.340 m²
Planvoorbereiding 2009
Uitvoering 2010-2010
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel