Driebergen k.l.p.d.

Het complex voor de KLPD is gerealiseerd als landelijke vestiging met concentratie van verschillende functies: meldkamer, kantoor, werkplaatsen en facilitaire diensten. Het huidige complex is in 3 fasen tot stand gekomen. De eerste 2 fasen gebaseerd op het oorspronkelijke masterplan, de laatste fase door verbouw en uitbreiding i.v.m. functiewijzigingen. Op grond van stedenbouwkundige uitgangspunten is gekozen voor een langwerpige bouwmassa evenwijdig aan de A12 met 3 bouwlagen, dat de ruggengraat vormt van het complex. Hierin zijn de kantoorfuncties ondergebracht. Aan weerszijden hiervan zijn verbijzonderde bouwdelen geplaatst voor specifieke programmadelen. Tot de opgave behoorde het faciliteren van een nieuw dynamisch kantoorconcept: taakgerelateerde plekken in combinatie met flexplekken.


> informatieblad (pdf)

Multifunctioneel complex voor de KLPD
Opdrachtgever Rijksgebouwendienst
Bruto_vloeroppervlak 18.900m²
Planvoorbereiding 1985 / 1996 / 2004
Uitvoering 1986 – 1999 / 2004 - 2005
Projectarchitect Frits Toben