amsterdam het schip

Woningbouwcomplex Het Schip is een icoon van de Amsterdams School naar ontwerp van architect Michel de Klerk uit 1919. Archivolt architecten maakt in opdracht van Eigen Haard plannen voor een grondige restauratie van het casco en renovatie van de woningen.

Begin 2013 is gestart met de bouwtechnische opnames van het gebouw. Archivolt werkt in een multidisciplinair ontwerpteam samen met adviseurs constructie, installatietechniek, bouwfysica, restauratie en bouwkosten. De restauratie bestaat uit omvangrijk herstel van het metselwerk en groot onderhoud aan het casco. De woningen worden heringericht en verduurzaamd. Alle informatie wordt afgestemd in een open BIM model, dat een samenhangend geheel vormt met bestek en calculatie. Uitvoering vanaf najaar 2015.

 

 

 

BIM animatie

 


> informatieblad (pdf)

Restauratie Rijksmonument Amsterdamse School; renovatie 82 woningen
Opdrachtgever Eigen Haard, Amsterdam
Planvoorbereiding 2013 - 2015
Uitvoering 2015 - 2017