Amsterdam het lindenhofje

Het hofje is gelegen in het hart van de Jordaan. De hofjeswoningen aan de Lindengracht hebben in de loop van de negentiger jarenhun functie als tehuis voor alleenstaande oudere vrouwen verloren. De eigenaar stichting RCOAK zocht een nieuwe bestemming in de sfeer van de [intensieve] zorgverlening. Het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit en het Leger des Heils hadden gezamenlijke plannen ontwikkeld om een Kinderhospice op te richten en zocht daarvoor een geschikte locatie.

Met de renovatie en herindeling van ’het Lindenhofje’ werd deze gevonden. De oorspronkelijke ontsluiting van het pand , met eenkamerwoningen met een eigen opgang is gewijzigd in een doorlopende binnengang, die alle ruimten ontsluit. Daarnaast zijn aan het complex de nodige (medische) installaties toegevoegd, die nodig zijn voor het verplegen van ernstig zieke kinderen. De binnentuin zelf biedt ruimte voor de kinderen om zorgeloos buiten te zijn.


> informatieblad (pdf)

Renovatie en herbestemming Lindenhofje tot Kinderhospice
Opdrachtgever stichting RCOAK
Planvoorbereiding 2001 - 2002
Uitvoering 2003 - 2004
Projectarchitect Frans Boogers, Martin van Dort
Restauratiedeskundige Ramon Pater
fotograaf: Ernest Annyas