Amsterdam de springplank

Het modernistische gebouw uit de jaren ’50 is verouderd, maar wordt positief gewaardeerd en verdient een grondige renovatie, waarin de school niet alleen bouwtechnisch, maar ook programmatisch een verbeterslag maakt.

In het ontwerpproces zijn, op grond van financiële haalbaarheid en indeling, verschillende varianten ontwikkeld. Meest kansrijk lijkt het de gymzaal, die nu te klein is en een blokkade in het gebouw vormt, als aula te gebruiken – het nieuw hart van de school. Deze ‘woonkeuken’ is ook bestemd voor kooklessen, naschoolse opvang, buurtactiviteiten, oudercommissie en kinderdagverblijf.

Per twee lokalen zijn de toiletten samen met garderobes en installatietechniek geclusterd. Deze structuur levert extra werkplekken in de lichte en ruime gangen.


> informatieblad (pdf)

Renovatie en nieuwbouw school, i.s.m. Abbink X De Haas architecten
Opdrachtgever Amsterdam, stadsdeel West
Bruto_vloeroppervlak 4.200 m²
Projectarchitect Philip Breedveld