Zeist de heuvelrug

Het project betreft verbouw en vervangende nieuwbouw van een deel van een gesloten inrichting voor meisjes (12 – 18 jaar). De nieuwbouw sluit aan op het bestaande schoolgebouw.

Het programma betreft uitbreiding van de school, activiteitenruimten, de entreefuncties met portiers- en beveiligingsloge, facilitaire ruimten en kantoor voor de staf. Het gebouw vormt samen met het gehandhaafde deel een carré met een binnenplaats, dat als schoolplein gebruikt wordt. Daglichttoetreding en oriëntatie waren belangrijke ontwerpthema’s gericht op een prettig leef- en werkklimaat. Daartoe draagt ook de bewust aangebrachte differentiatie in sferen bij, bereikt door materiaal- en kleurgebruik. Hoewel nieuwe delen als zodanig herkenbaar zijn, is gestreefd naar eenheid tussen bestaand en nieuwbouw.


> informatieblad (pdf)

Gesloten jeugdinrichting voor meisjes
Opdrachtgever ABT Velp
Bruto_vloeroppervlak 2.200 m²
Planvoorbereiding 2003 - 2004
Uitvoering 2005 - 2006
Projectarchitect Frits Toben
fotograaf: Ernest Annyas