Harreveld anker gesloten jeugdinrichting

Opgave: renovatie, verbouw en uitbreiding van het in 1992 en 1996 in twee fasen gebouwde gesloten jeugdinrichting. Het accent van de opgave lag op herstructurering van het entreegebied, realisatie van overzicht binnen de woongroepen, functionele herindeling, verbetering van de brandveiligheid en veiligheid, verbetering van het binnenklimaat, vergroting van daglichttoetreding, uitbreiding van kantoorruimte en verbetering van het karakter van het voorterrein. Eenheid tussen het bestaande gebouw en de nieuwe toevoegingen was doel, waarbij nieuwe toevoegingen herkenbaar aanwezig zijn. Bijzondere aandacht vergde de inbouw van omvangrijke installatietechniek.

Zowel in het interieur als exterieur is door middel van toepassing van naturel hout gestreefd naar een bij de functie passende uitstraling.


> informatieblad (pdf)

Gesloten jeugdzorginrichting
Opdrachtgever Avenier
Bruto_vloeroppervlak 8.869 m²
Planvoorbereiding 2007 - 2009
Uitvoering 2008 - 2011
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel