Amsterdam amsterbaken

Renovatie, verbouw en vervangende nieuwbouw met uitbreiding op een compacte locatie van een forensisch behandelcentrum. Het veelsoortige functionele programma is aanleiding geweest voor differentiatie in de leef- en werksfeer. Leidende ontwerpthema’s waren: oriëntatie, daglichttoetreding en overzichtelijkheid. In verband met de gebruiksintensiteit is gekozen voor in de tijd bestendige oplossingen. archivolt heeft het hele traject vanaf het haalbaarheidsonderzoek tot de nazorg verzorgd. Dit betrof het ontwerp inclusief de coördinatie tussen alle disciplines en het procesmanagement.

Tijdens de uitvoering heeft de inrichting doorgefunctioneerd, hetgeen grote invloed had op het ontwerp en een fasegewijze uitvoering tot gevolg had met veel tijdelijke voorzieningen. De inrichting is in november 2011 weer volledig heropend.


> informatieblad (pdf)

Forensische behandelinrichting jeugd
Opdrachtgever Spirit Amsterdam
Bruto_vloeroppervlak 10.376 m²
Planvoorbereiding 2005 – 2007
Uitvoering 2006 – 2011
Projectarchitect Martin van Dort
fotograaf: Thea van den Heuvel