Vanuit de vaardigheid die het bureau in de sociale woningbouw ontwikkeld had, namelijk “optimalisatie tussen kwaliteit en kosten” is archivolt sinds 1985 ingeschakeld bij ontwerpopgaven voor penitentiaire inrichtingen. Door toetreding van achtereenvolgens Hans Putter, Martin van Dort en Frits Toben is de expertise op het gebied van gevangenisbouw aanzienlijk verbreed en verdiept. Het bureau heeft zich in de loop van 30 jaar ontwikkeld tot een gespecialiseerd bureau in deze bijzondere categorie gebouwen. Dit betreft zowel inrichtingen voor jeugdigen als voor volwassenen met verschillende beveiligingsniveaus.

Hierbij is het faciliteren van een humane uitvoering van detentie de kern van onze benadering en die van onze opdrachtgevers. Vanwege de omvangrijke en complexe eisen m.b.t. gebruik, logistiek en veiligheid wordt het ontwerp voor deze gebouwen weliswaar in grote mate bepaald door functionele eisen maar tevens door de belevingskwaliteit ervan. Het gedrag van mensen wordt nadrukkelijk mede beïnvloed door de omgeving, c.q. de belevingskwaliteit, zodat dit een voorwaarde is vanuit menselijk oogpunt en de functionaliteit.

De projecten waaraan het bureau gedurende 30 jaar onder regie van verschillende projectarchitecten heeft gewerkt zijn ogenschijnlijk van verschillende architectonische signatuur. Daarbij hebben deze gebouwen echter een aantal gemeenschappelijke kenmerken: daglichtbeleving, overzichtelijkheid, oriëntatie, relatie binnen-buiten en differentiatie van verblijfssferen.

CatPenitentiair03
humaniteit

daglicht • overzicht • orientatie
differentiatie
veiligheid: zien en gezien worden