penitentiair
cultureel erfgoed

De portefeuille van archivolt is ontstaan vanuit woningbouw en hieraan gerelateerde projecten. Vanuit de kennis op het gebied van sociale woningbouw (“optimalisatie tussen kwaliteit en geld”) is het bureau betrokken geraakt bij gevangenisbouw of penitentiaire bouw. Door het toetreden van verschillende partners is deze portefeuille aanzienlijk uitgebreid en verdiept. Specifieke utiliteitsbouw voor overheid en semi-overheid was vervolgens lange tijd het zwaartepunt in de bureauportefeuille.

Sinds 1996 heeft de portefeuille herbestemming en renovatie een grotere plaats ingenomen, dit betrof o.a. cultureel erfgoed. Dit laatste heeft verdere verdieping gekregen door overname van het Architectenbureau Peters en Boogers met een accent op herstel van kerken en specifiek op het gebied van herstel van woningbouw door de overname van Architektenbureau M. van Haaren. Naast de genoemde categorie penitentiair is het bureau in de utiliteitsbouw actief in projecten met een maatschappelijke functie (onderwijs, kinderdagverblijven, zorginstellingen en ziekenhuizen).

Projecten van het bureau betreffen nieuwbouw, onderhoud (herstel) en renovatie, waarbij zowel sprake kan zijn van (gebruik)technische vernieuwing als van het vernieuwen van de uitstraling van het gebouw.
De projecten zijn per categorie gerubriceerd. Iedere categorie is door middel van een aparte pagina nader toegelicht. Sinds 2010 werkt het bureau ook meer aan projecten buiten Nederland (o.a. België, Burundi, Benin en Hongarije).

herstel woningbouwherstel woningbouw
categorieën

woningbouw nieuw & herstel
cultureel erfgoed • nieuwbouw
penitentiair • maatschappelijk
utiliteitsbouw nieuw & renovatie

maatschappelij
utiliteitsbouw
woningbouw
renovatie
verduurzaming