Voor vraagstukken over hergebruik van gebouwen beschikken wij over diverse, elkaar aanvullende en versterkende, expertises. Met een grote diversiteit aan gerealiseerde projecten in zowel woningbouw als utiliteitsbouw heeft het bureau programmatisch brede kennis opgebouwd. Met een uitgebreid portfolio restauratie en renovatie hebben we ook de ervaring die noodzakelijk is voor herstel, verbetering en onderhoud van bestaande bouw. Bij herbestemming en herontwikkeling versterken deze expertises elkaar en worden versterkt met specifieke vaardigheden op het gebied van integraal ontwerpen, duurzaamheid en BIM.

Nieuwe functies in oude gebouwen profiteren van de authentieke belevingswaarden van oude gebouwen. Met dit uitgangspunt maken wij plannen voor nieuw gebruik en de noodzakelijke aanpassingen en comfortverbeteringen die toekomstige exploitatie van het gebouw bestendigen. Niet alleen rijks- en gemeentemonumenten, maar ook niet-monumentale gebouwen vragen een zorgvuldige aanpak, waarbij afhankelijk van de waardestelling van het gebouw, de verschijningsvorm van het gebouw wordt behouden, verbeterd of aangepast.

Archivolt zet haar creativiteit in voor het ontwikkelen van haalbare oplossingen. In eerste fase kan het bureau worden ingeschakeld voor het maken van haalbaarheidsstudies en masterplannen naar mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen. Op basis van kwalitatieve en financiële analyses in dit onderzoek kunnen keuzes worden gemaakt hoe het gebouw kan worden (her)gebruikt en die vervolgens kunnen worden uitgewerkt in een bouwplan.

Foto gemaakt door Paul Barendregt
nieuw gebruik / bestaande bouw

 

herbestemmen • aanpassen • herstellen

restaureren • renoveren • vernieuwen

ontwerp • techniek • onderhoud