Het bureau is actief in alle stadia van het ontwerp- en bouwproces, variërend van traditionele processen, Design and Build projecten tot DBMF(O) contracten. Het bureau speelt daarbij verschillende rollen:

Onderzoekend t.b.v. formulering van opgaven of voorbereiding van oplossingen: bouwtechnische opnames, bouwhistorisch onderzoek en documentatie, locatiestudies, stedenbouwkundige verkenningen en haalbaarheidsstudies.

Ontwerpend vanaf structuurplan t/m uitvoeringsgereed ontwerp: tekenen, calculatie, bestek-ken en aanvraag vergunningen. Alle projecten worden getekend in Archicad en als BIM gemodelleerd voor maximale integratie van deelontwerpen.

Adviserend m.b.t. haalbaarheid, kosten, bouwtechniek, brandveiligheid, beheer, onderhoud en aanbestedingen. Het bureau koppelt ervaring van beheer en onderhoud terug naar ontwerpopgave. Een dergelijke samenhang is bij DBMF-projecten maximaal geborgd; dit past uitstekend in onze visie ten aanzien van het gebouwontwerp.

Sturend door het verzorgen van bouwmanagement en directie-voering bij realisatie van projecten. Het bureau verzorgt desgewenst ook de integrale advisering met alle benodigde ontwerpdisciplines in één contract.

De samenstelling van het bureau is hierop afgestemd. In de directie is een globale taakverdeling ten aanzien van de portefeuilles utiliteits-bouw, woningbouw en cultureel erfgoed.

BuroVaardigheden03
taakgebieden

onderzoek • ontwerp • bestek • calculatie
presentatie • advies • bouwmanagement • integrale
opdrachten