Ons werk bestaat eruit maximaal resultaat te bereiken voor onze opdrachtgevers binnen randvoorwaarden van tijd en budget. Bij de start van een opgave toetsen wij in overleg met de opdrachtgever de haalbaarheid en bewaken dit tijdens het hele proces. Om te komen tot optimale oplossingen die verder reiken dan de horizon, schuwen wij niet om verder te kijken dan de vraagstelling aanvankelijk is geformuleerd.

Ontwerpen vergt een creatief proces: “ruimte nemen om buiten grenzen te denken”. Wij zien de rol van architect als die van regisseur met als doel mede-ontwerpers uit te dagen tot het realiseren van samenhangende oplossingen. Samenwerking en procesbeheersing vergen een gestructureerd proces. Onze kwaliteitszorg laten wij vanaf eind 2011 certificeren volgens de norm ISO-9001. Op het gebied van cultureel erfgoed zijn wij in de keten van gespecialiseerde bedrijven op het aspect restauratiekwaliteit in de monumentenzorg erkend als GEAR-architect.

Voor het veilig stellen van continuïteit werken wij vanaf middelgrote projecten altijd in de vorm van een driemanschap: projectarchitect / projectcoördinator of medewerkend architect / bouwkundige. Zij hebben verschillende taken maar kunnen elkaar vervangen indine nodig. Wij zijn ons ervan bewust dat een zorgvuldig proces geen doel maar een middel is. Voor het bereiken van kwaliteit is allereerst kennis, een kritische houding en betrokkenheid nodig. Dat geldt voor ons maar ook voor onze partners.

BuroProces03
regiseren

uitdagen tot grens verleggen
structureren tot samenhang
‘zonder wrijving geen glans’