Open BIM is onze standaard. BIM sluit perfect aan bij de filosofie en werkwijze van ons bureau, waarin wij streven naar een integraal ontwerp van architectuur, constructie en binnenklimaat.

Bij een BIM-samenwerking leveren alle deelnemers vanuit hun eigen discipline een bijdrage. Deze wordt  door ons gecoördineerd tot een integraal en optimaal resultaat. Open communicatie en directe uitwisseling van gegevens zijn hierbij noodzakelijk, waarbij wij gebruik maken van programma’s als  Solibri voor coördinatie en BIM Collab voor online gegevensuitwisseling.

Bij BIM staat het 3d-gebouwmodel centraal. Archivolt modelleert met Archicad zowel projecten nieuwbouw als bestaande bouw. Het model gebruiken wij niet alleen om tekeningen e.d., maar ook om presentaties en spreadsheets te maken. BIM modellen bevatten ook data als oppervlakten, coderingen van gebouwonderdelen en hoeveelheden. De codes van de gebouwelementen in het BIM-model stemmen wij af op die van bestek en calculatie. Met deze afstemming tussen model, bestek en begroting ontstaat eenheid in de contractstukken en goede beheersing van kosten. Wij gebruiken het gebouwmodel met data vervolgens  in programma’s als O-prognose voor MJOP (meerjaren onderhoudsplanning).

Omdat het het integrale BIM-model veel informatie bevat en de aspect-modellen nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd, worden de bouwwerkzaamheden veel nauwkeurig in beeld gebracht dan voorheen. Hiermee bereiken wij een sterke reductie van bouwfouten, een hoge kwaliteit van het gebouw en daarmee ook reductie van kosten op korte en lange termijn.

ISO_6_01_w
integraal

ontwerp • bouw • beheer
presentatie • data
inzicht