archivolt architecten is een middelgroot architectenbureau actief op het gebied van nieuwbouw, renovatie en restauratie. Wij werken als architectenbureau in traditioneel georganiseerde bouwopgaven, in integrale ontwerpopdrachten en binnen consortia voor ‘design & build’ en DBFMO. Het bureau werkt vanuit Amsterdam aan projecten in Nederland en in het buitenland. Archivolt is actief in alle fasen van het ontwerpproces, van initiatieffase en voorontwerp tot en met uitvoeringsfase en beheer en onderhoud. Ontwerpen is de kern van onze vaardigheden, in coöperatie met andere disciplines strevend naar aan integrale oplossingen. Wij richten ons in het ontwerp impliciet op de totale levensduur van een gebouw met het oog op duurzaamheid, onderhoud en exploitatie. Sinds 2011 is BIM onze standaard.

Wij werken in samenspraak met onze opdrachtgever aan haalbare oplossingen. Wij staan voor een brede aanpak, waarbij wij de mens centraal stellen, zowel de gebruikers als andere belanghebbenden bij het voorbereidings- en uitvoeringsproces. Persoonlijke betrokkenheid en aanspreekbaarheid horen bij onze professionaliteit.

Met zes verschillende onderwerpen is ons bureauprofiel nader toegelicht. Vanzelfsprekend zijn wij voor nadere informatie ook via e-mail en telefoon bereikbaar (zie: bureau – contact).

BuroIntro03
portefeuille

utiliteitsbouw • cultureel erfgoed
penitentiair • renovatie • woningbouw
maatschappelijk