Open BIM is onze standaard. BIM sluit perfect aan bij de filosofie en werkwijze van ons bureau, waarin wij streven naar een integraal ontwerp van architectuur, constructie en binnenklimaat. Bij BIM staat het 3d-gebouwmodel centraal. Alle deelnemers leveren vanuit hun eigen discipline een bijdrage en wij als architect zorg dragen voor de inhoudelijke coördinatie, gericht op een integraal en optimaal resultaat. Open communicatie en directe uitwisseling van gegevens zijn hierbij noodzakelijk. Archivolt gebruikt Archicad voor 3d modelleren, zowel voor projecten nieuwbouw als bestaande bouw. Het BIM-model gebruiken wij niet alleen om tekeningen, maar ook om spreadsheets en presentaties te maken.

Met BIM werken we niet alleen aan het ruimtelijk ontwerp, maar produceren ook data als oppervlakten, coderingen van gebouwonderdelen en hoeveelheden daarvan. De codes van de gebouwelementen in het BIM-model stemmen wij af op die van bestek en calculatie. Met deze afstemming tussen model, bestek en begroting ontstaat eenheid in de contractstukken en goede beheersing van kosten. Het gebouwmodel inclusief data kan na realisatie gebruikt worden in onderhoudsprogramma’s voor gebouwbeheer.

Omdat het bouwkundige model veel meer informatie bevat dan voorheen en is afgestemd op de modellen van andere disciplines, worden de bouwwerkzaamheden nauwkeurig in beeld zijn gebracht. Hiermee bereiken wij een sterke reductie van bouwfouten en een hoge kwaliteit van het gebouw en daarmee reductie van kosten op korte en lange termijn.

ISO_6_01_w
integraal

ontwerp • bouw • beheer
presentatie • data
inzicht